• slider img 1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu jest jednostką organizacyjna gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych...

Przejdź do strony →

Dzienny Dom Pomocy

Osobom przebywającym w placówce udzielana jest pomoc w podstawowych czynnościach życiowych. Realizowane są działania wspomagające takie jak organizacja wolnego czasu, imprez okolicznościowych, świąt, balów. Prowadzone są ćwiczenia ogólnej...

Przejdź do strony →

Pracownia Orange

 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Fundacją Centrum Aktywnego Wsparcia zapraszają do  skorzystania z oferty Pracowni Orange, która mieści się na ulicy Piastowskiej 29a w Brzegu. Pracownia Orange to multimedialna świetlica wyposażona w ...

Przejdź do strony →

Informacja

W DNIU 24 GRUDNIA 2021 r. (WIGILIA - PIĄTEK)

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEGU, W TYM DZIENNY DOM POMOCY I PUNKT POMOCY KRYZYSOWEJ

 BĘDĄ NIECZYNNE

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 6/2021 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu w zamian za dni świąteczne 01 maja 2021 r. i 25 grudnia 2021 r. przypadające w soboty.

„Prawdziwa MIŁOŚĆ nie powinna boleć. Nie tłumacz osoby, która krzywdzi – przemocy nic nie usprawiedliwia”.

Kampania profilaktyczna Brzeg

Punkt Pomocy Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminie Brzeg rozpoczął kampanię profilaktyczną przeciw przemocy w rodzinie.

W przestrzeni publicznej pojawiły się wymowne bilbordy z hasłem kampanii;

„Prawdziwa MIŁOŚĆ nie powinna boleć. Nie tłumacz osoby, która krzywdzi – przemocy nic nie usprawiedliwia”.

Prowokacyjnie na ludzkiej skórze słowo MIŁOŚĆ ułożone zostało z różnych obrażeń ciała tj. siniaki, zadrapania, rozcięcia itp. Są to elementy, które na pierwszy rzut oka nie kojarzą się nikomu z miłością. Może to budzić kontrowersje, obrzydzenie, odrazę.

Przecież miłość to coś pięknego. Uczucie, które uskrzydla, daje siłę do działania - ale czy na pewno???

Prawdziwa miłość tak. Toksyczna nie.

Często pod pozorem miłości i troski o drugą osobę krzywdzimy ją. Kontrolujemy, poniżamy, obrażamy, krytykujemy, zaniedbujemy, uderzamy.

Miłość i szacunek wyklucza przemoc. Jeśli się kogoś prawdziwie kocha to się go nie krzywdzi! Żadne zachowanie ofiary nie usprawiedliwia przemocy! To sprawca jest zawsze winien - nie ofiara.

Odpowiedzialność za czyny spoczywa na osobie stosującej przemoc, która mylnie uważa, iż ma prawo kontroli i władzy nad innymi. Przerzucanie odpowiedzialności i winy na ofiarę to typowe zachowanie usprawiedliwiające.

Przemocy nic nie usprawiedliwia i nic jej nie tłumaczy. Przemoc jest naruszeniem praw człowieka. Jest przestępstwem zgodnie z art. 207 kodeksu karnego !!!

Poniżanie i obelgi bolą tak samo jak bicie. Nie trzeba mieć siniaków i złamanych kości by doświadczać przemocy. Przemoc domowa zdarza się we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od poziomu wykształcenia i sytuacji ekonomicznej. Są różne jej rodzaje; fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, seksualna oraz zaniedbanie.

Dzieci wychowywane w środowisku pełnym napięć, konfliktów czy agresji często odtwarzają te same zachowania w dorosłym życiu. Zamykają się w sobie, popadają w depresję i przyjmują rolę ofiary. Czy tego dla nich chcesz?

Dzieci odniosą o wiele większy pożytek z Twojej siły życiowej i umiejętności podejmowania koniecznych, choć trudnych decyzji, niż z faktu przebywania w domu, gdzie sprawca poniża Cię i bije na ich oczach. W domu, w którym często one same również stają się ofiarami przemocy.

Jeśli widzisz sytuację, w której dochodzi do przemocy lub podejrzewasz, że w jakiejś rodzinie może do niej dochodzić ZAREAGUJ!!!

 

Na terenie miasta Brzeg działają instytucje, w których można zgłosić przemoc w rodzinie;

1.   Komenda Powiatowa Policji w Brzegu

ul. Robotnicza 10

 

2.   Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta w Brzegu

- jeżeli w rodzinie przemoc jest wynikiem nadużywania alkoholu

ul. Robotnicza 12

 

3.   Placówki oświatowe na terenie miasta Brzeg

(żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe- jeżeli w rodzinie są dzieci uczęszczające do tych placówek)

 

4.   Placówki ochrony zdrowia na terenie miasta Brzeg

( przechodnie POZ – lekarz rodziny, pielęgniarka środowiskowa, Brzeskie Centrum Medyczne. To tam osoba, która doznała uszkodzeń ciała może otrzymać bezpłatne zaświadczenie lekarskie o poniesionych obrażeniach)

 

5.   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu

ul. B. Chrobrego 32a

 

6.   Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu

ul. Piastowska 29a

 

7.   Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Brzeg

ul. Piastowska 29a

 

Kampania finansowana ze środków Gminy Brzeg w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Uzależnia mnie tylko sport-dzisiejszy ból będzie twoją jutrzejszą siłą

Punkt Pomocy Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu dzięki finansowaniu ze środków Gminy Brzeg w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii rozpoczyna kampanię profilaktyczną promującą miasto Brzeg  poprzez sport, jako formę  spędzania czasu wolnego od uzależnień.

Do udziału w kampanii zaproszono dwóch brzeskich sportowców, którzy odnoszą sukcesy sportowe na arenie międzynarodowej.

Natalię Bajor – tenisistkę stołową i Wojciecha Pszczolarskiego – kolarza torowego. Brzescy sportowcy są reprezentantami Kadry Polski – w Tokio 2020.

Celem kampanii profilaktycznej, której hasłem przewodnim jest „Uzależnia mnie tylko sport-dzisiejszy ból będzie twoją jutrzejszą siłą” jest przekazanie odbiorcom, iż ważny jest sport jako zdrowy tryb  życia  wolny od używek.

Codzienna i ciężka praca na treningach w odniesieniu do sportowców będąca „dzisiejszym bólem” – owocuje wysokim poziomem formy, czyli „jutrzejszą siłą”.

W odniesieniu do zwykłego człowieka, który walczy codziennie ze swoją słabością, jaką jest uzależnienie - moment podjęcia decyzji o zaprzestaniu stosowania środków „dziś” jest bolesny, ale „jutro” będzie już o jeden dzień bliżej osiągnięcia celu, jakim jest życie bez nałogów. Jutro będzie się już o jeden dzień silniejszym.

W przygotowane kampanii zaangażowanych było wiele osób. Szczególe podziękowania dla Burmistrza  Brzegu Jerzego Wrębiaka i  Zastępcy Burmistrza Tomasza Witkowskiego, Urzędu Miasta Brzeg w tym Biura Spraw Społecznych i Zdrowia oraz Biura Promocji, Brzeskiego Centrum Kultury, Meson Digital, Punktowi Pomocy Kryzysowej.

Specjalne podziękowania dla Natalii Bajor i Wojciecha Pszczolarskiego, którzy swoją postawą chcą dawać przykład innym.

Szkoła dla rodziców i wychowawców

Rozpoczynamy nabór na kolejną edycję

Szkoły dla rodziców i wychowawców

organizowaną na terenie Punktu Pomocy Kryzysowej w Brzegu.

 

Liczba miejsc ograniczona !!!

 

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest programem profilaktyki uniwersalnej ukierunkowany na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli. Adresowany do dorosłych.

TEMATYKA ZAJĘĆ 

Część I – Budowanie relacji dorosły – dziecko, a w tym:

ü  wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
ü  rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
ü  aktywne, wspierające słuchanie,
ü  motywowanie dziecka do współdziałania,
ü  modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
ü  uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
ü  wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
ü  budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
ü  konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Część II – Wspieranie procesu budowania wzajemnych (opartych na więzi i szacunku) relacji między dziećmi:

ü  rywalizacja i zazdrość między dziećmi,
ü  kłótnie, bójki dzieci i różne inne trudności,
ü  problem sprawiedliwości, ulubieńców i egoizmu,
ü  wpływ ról na relacje między dziećmi.

Informacja

W DNIU 4 CZERWCA 2021 r. (PIĄTEK)
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEGU, W TYM DZIENNY DOM POMOCY I PUNKT POMOCY KRYZYSOWEJ*
 BĘDĄ NIECZYNNE

*specjaliści Punktu Pomocy Kryzysowej dyżurować będą zgodnie z grafikiem przyjęć

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 6/2021 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu w zamian za dni świąteczne 01 maja 2021 r. i 25 grudnia 2021 r. przypadające w soboty.

O Nas

Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu zajmuje się bezpłatnym poradnictwem w zakresie:

  • psychologicznym
  • terapeutycznym
  • socjalno-prawnym
  • pedagogicznym
  • uzależnień

Skontaktuj się z nami

Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu

49-300 Brzeg, ul. Piastowska 29a
NIP: 747-10-38-856
REGON: 004501727

tel. 77 416 05 06
tel. 77 400 80 14

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy PPK w Brzegu:

Poniedziałek- Środa: 7:15- 15:15
Czwartek: 9:00- 16:30
Piątek: 7:15- 15:15

Joomla Templates by MightyJoomla