• slider img 1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu jest jednostką organizacyjna gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych...

Przejdź do strony →

Dzienny Dom Pomocy

Osobom przebywającym w placówce udzielana jest pomoc w podstawowych czynnościach życiowych. Realizowane są działania wspomagające takie jak organizacja wolnego czasu, imprez okolicznościowych, świąt, balów. Prowadzone są ćwiczenia ogólnej...

Przejdź do strony →

Pracownia Orange

 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Fundacją Centrum Aktywnego Wsparcia zapraszają do  skorzystania z oferty Pracowni Orange, która mieści się na ulicy Piastowskiej 29a w Brzegu. Pracownia Orange to multimedialna świetlica wyposażona w ...

Przejdź do strony →

Specjaliści

Tak prezentuje się cały zespół specjalistów
Punktu Pomocy Kryzysowej w Brzegu,
który zaprasza - do skorzystania z szerokiego wachlarza oferowanych
usług specjalistycznych 

Od lewej; Karolina Czajkowska, Michał Kwiatkowski, Marianna Rosińska, Przemysław Sandurski, Jolanta Gajek, ks. Marcin Marsollek, Elżbieta Fąferko, Karolina Mofina, Urszula Feilert, Sebastian Pluta, Leszek Listowski, Małgorzata Teuchman-Ilszewska, Justyna Sierakowska, Marta Habrych, Anna Nowacka.

 

Informacja

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEGU

poszukuje;

TERAPEUTY UZALEŻNIEŃ

 

Osoba powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami z problemem uzależnień jak i współuzależnienia.

 

Do głównych zadań terapeuty uzależnień należeć będzie;

·         Udzielanie wsparcia osobom dorosłym, młodzieży oraz rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej uzależnieniem.

·         Dostarczanie osobom, rodzinom informacji o instytucjach, organizacjach, które mogą udzielić dalszej specjalistycznej pomocy.

·         Motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia.

·         Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące.

·         Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia.

·         Motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.

·         Prowadzenie stosownej dokumentacji pracy z podopiecznymi, w tym statystyk przyjęć, udzielonych porad i konsultacji.

 

 

Zatrudnienie na umowę zlecenie na okres od II-XII 2022 rok

w wymiarze 7 godzin w miesiącu

w Punkcie Pomocy Kryzysowej w Brzegu ul. Piastowska 29a

 

Wszelkie pytania można kierować;

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

077 416-05-06

077 400-80-14

 

CV wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane kwalifikacje i doświadczenie należy składać w Punkcie Pomocy Kryzysowej ul. Piastowska 29A do  dnia 31.01.2022 roku

Informacja

W DNIU 24 GRUDNIA 2021 r. (WIGILIA - PIĄTEK)

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEGU, W TYM DZIENNY DOM POMOCY I PUNKT POMOCY KRYZYSOWEJ

 BĘDĄ NIECZYNNE

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 6/2021 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu w zamian za dni świąteczne 01 maja 2021 r. i 25 grudnia 2021 r. przypadające w soboty.

„Prawdziwa MIŁOŚĆ nie powinna boleć. Nie tłumacz osoby, która krzywdzi – przemocy nic nie usprawiedliwia”.

Kampania profilaktyczna Brzeg

Punkt Pomocy Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminie Brzeg rozpoczął kampanię profilaktyczną przeciw przemocy w rodzinie.

W przestrzeni publicznej pojawiły się wymowne bilbordy z hasłem kampanii;

„Prawdziwa MIŁOŚĆ nie powinna boleć. Nie tłumacz osoby, która krzywdzi – przemocy nic nie usprawiedliwia”.

Prowokacyjnie na ludzkiej skórze słowo MIŁOŚĆ ułożone zostało z różnych obrażeń ciała tj. siniaki, zadrapania, rozcięcia itp. Są to elementy, które na pierwszy rzut oka nie kojarzą się nikomu z miłością. Może to budzić kontrowersje, obrzydzenie, odrazę.

Przecież miłość to coś pięknego. Uczucie, które uskrzydla, daje siłę do działania - ale czy na pewno???

Prawdziwa miłość tak. Toksyczna nie.

Często pod pozorem miłości i troski o drugą osobę krzywdzimy ją. Kontrolujemy, poniżamy, obrażamy, krytykujemy, zaniedbujemy, uderzamy.

Miłość i szacunek wyklucza przemoc. Jeśli się kogoś prawdziwie kocha to się go nie krzywdzi! Żadne zachowanie ofiary nie usprawiedliwia przemocy! To sprawca jest zawsze winien - nie ofiara.

Odpowiedzialność za czyny spoczywa na osobie stosującej przemoc, która mylnie uważa, iż ma prawo kontroli i władzy nad innymi. Przerzucanie odpowiedzialności i winy na ofiarę to typowe zachowanie usprawiedliwiające.

Przemocy nic nie usprawiedliwia i nic jej nie tłumaczy. Przemoc jest naruszeniem praw człowieka. Jest przestępstwem zgodnie z art. 207 kodeksu karnego !!!

Poniżanie i obelgi bolą tak samo jak bicie. Nie trzeba mieć siniaków i złamanych kości by doświadczać przemocy. Przemoc domowa zdarza się we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od poziomu wykształcenia i sytuacji ekonomicznej. Są różne jej rodzaje; fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, seksualna oraz zaniedbanie.

Dzieci wychowywane w środowisku pełnym napięć, konfliktów czy agresji często odtwarzają te same zachowania w dorosłym życiu. Zamykają się w sobie, popadają w depresję i przyjmują rolę ofiary. Czy tego dla nich chcesz?

Dzieci odniosą o wiele większy pożytek z Twojej siły życiowej i umiejętności podejmowania koniecznych, choć trudnych decyzji, niż z faktu przebywania w domu, gdzie sprawca poniża Cię i bije na ich oczach. W domu, w którym często one same również stają się ofiarami przemocy.

Jeśli widzisz sytuację, w której dochodzi do przemocy lub podejrzewasz, że w jakiejś rodzinie może do niej dochodzić ZAREAGUJ!!!

 

Na terenie miasta Brzeg działają instytucje, w których można zgłosić przemoc w rodzinie;

1.   Komenda Powiatowa Policji w Brzegu

ul. Robotnicza 10

 

2.   Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta w Brzegu

- jeżeli w rodzinie przemoc jest wynikiem nadużywania alkoholu

ul. Robotnicza 12

 

3.   Placówki oświatowe na terenie miasta Brzeg

(żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe- jeżeli w rodzinie są dzieci uczęszczające do tych placówek)

 

4.   Placówki ochrony zdrowia na terenie miasta Brzeg

( przechodnie POZ – lekarz rodziny, pielęgniarka środowiskowa, Brzeskie Centrum Medyczne. To tam osoba, która doznała uszkodzeń ciała może otrzymać bezpłatne zaświadczenie lekarskie o poniesionych obrażeniach)

 

5.   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu

ul. B. Chrobrego 32a

 

6.   Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu

ul. Piastowska 29a

 

7.   Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Brzeg

ul. Piastowska 29a

 

Kampania finansowana ze środków Gminy Brzeg w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Uzależnia mnie tylko sport-dzisiejszy ból będzie twoją jutrzejszą siłą

Punkt Pomocy Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu dzięki finansowaniu ze środków Gminy Brzeg w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii rozpoczyna kampanię profilaktyczną promującą miasto Brzeg  poprzez sport, jako formę  spędzania czasu wolnego od uzależnień.

Do udziału w kampanii zaproszono dwóch brzeskich sportowców, którzy odnoszą sukcesy sportowe na arenie międzynarodowej.

Natalię Bajor – tenisistkę stołową i Wojciecha Pszczolarskiego – kolarza torowego. Brzescy sportowcy są reprezentantami Kadry Polski – w Tokio 2020.

Celem kampanii profilaktycznej, której hasłem przewodnim jest „Uzależnia mnie tylko sport-dzisiejszy ból będzie twoją jutrzejszą siłą” jest przekazanie odbiorcom, iż ważny jest sport jako zdrowy tryb  życia  wolny od używek.

Codzienna i ciężka praca na treningach w odniesieniu do sportowców będąca „dzisiejszym bólem” – owocuje wysokim poziomem formy, czyli „jutrzejszą siłą”.

W odniesieniu do zwykłego człowieka, który walczy codziennie ze swoją słabością, jaką jest uzależnienie - moment podjęcia decyzji o zaprzestaniu stosowania środków „dziś” jest bolesny, ale „jutro” będzie już o jeden dzień bliżej osiągnięcia celu, jakim jest życie bez nałogów. Jutro będzie się już o jeden dzień silniejszym.

W przygotowane kampanii zaangażowanych było wiele osób. Szczególe podziękowania dla Burmistrza  Brzegu Jerzego Wrębiaka i  Zastępcy Burmistrza Tomasza Witkowskiego, Urzędu Miasta Brzeg w tym Biura Spraw Społecznych i Zdrowia oraz Biura Promocji, Brzeskiego Centrum Kultury, Meson Digital, Punktowi Pomocy Kryzysowej.

Specjalne podziękowania dla Natalii Bajor i Wojciecha Pszczolarskiego, którzy swoją postawą chcą dawać przykład innym.

O Nas

Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu zajmuje się bezpłatnym poradnictwem w zakresie:

  • psychologicznym
  • terapeutycznym
  • socjalno-prawnym
  • pedagogicznym
  • uzależnień

Skontaktuj się z nami

Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu

49-300 Brzeg, ul. Piastowska 29a
NIP: 747-10-38-856
REGON: 004501727

tel. 77 416 05 06
tel. 77 400 80 14

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy PPK w Brzegu:

Poniedziałek- Środa: 7:15- 15:15
Czwartek: 9:00- 16:30
Piątek: 7:15- 15:15

Joomla Templates by MightyJoomla