Pomoc Społeczna

Jeżeli jesteś osobą potrzebującą pomocy materialnej, powinnaś/powinieneś udać się do Ośrodka Pomocy Społecznej. Głównym celem działania pomocy społecznej jest umożliwienie osobom jak i ich rodzinom przezwyciężenia ciężkich sytuacji życiowych. Pomoc społeczna jest udzielana między innymi w przypadku przemocy w rodzinie. Często to właśnie przemoc domowa jest przyczyną dysfunkcji rodziny. Pomocy społecznej udziela się także w przypadku: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, alkoholizmu, narkomanii, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Taką bezpośrednią pomocą rodzinom i osobom potrzebującym zajmują się pracownicy socjalni działający zgodnie z ustaloną rejonizacją. Aby skorzystać z pomocy ośrodka, skontaktuj się osobiście lub telefonicznie z pracownikiem socjalnym.

 

W ramach swoich kompetencji i zadań pomoc społeczna:

 • Przeprowadza wywiad środowiskowy umożliwiający pracownikowi socjalnemu diagnozę sytuacji rodziny lub osoby,
 • Przygotowuje wszechstronny plan pomocy jak i następnie monitoruje efekty podjętych działań,
 • Pomaga w załatwieniu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych,
 • Powinna udzielić Ci informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy,
 • W uzasadnionych przypadkach udzielić pomocy finansowej w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych, pomocy rzeczowej (przekazanie odzieży, żywności) lub udzielenia zasiłku/pożyczki na ekonomiczne usamodzielnienie się,
 • W razie potrzeby bądź na życzenie zainteresowanych zwrócić się do policji o podjecie działań prewencyjnych wobec sprawcy, zgodnie z kompetencjami policji,
 • Współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami.

Punkty informacyjno-konsultacyjne

 • Telefony zaufania
 • Ośrodki pomocy
 • Schroniska
 • Hotele dla ofiar przemocy
 • Świetlice dla dzieci

 

W ramach swojej działalności oferują one pomoc m.in.:

 • pomoc psychologiczną, pedagogiczną, terapeutyczną,
 • pomoc prawną, związaną m.in. z pisaniem pozwów, wniosków itp.,
 • pomoc socjalną,
 • grupy wsparcia,
 • grupy samopomocowe,
 • pomoc socjoterapeutyczną dla dzieci,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych.

O Nas

Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu zajmuje się bezpłatnym poradnictwem w zakresie:

 • psychologicznym
 • terapeutycznym
 • socjalno-prawnym
 • pedagogicznym
 • uzależnień

Skontaktuj się z nami

Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu

49-300 Brzeg, ul. Piastowska 29a
NIP: 747-10-38-856
REGON: 004501727

tel. 77 416 05 06
tel. 77 400 80 14

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy PPK w Brzegu:

Poniedziałek- Środa: 7:15- 15:15
Czwartek: 9:00- 16:30
Piątek: 7:15- 15:15

Joomla Templates by MightyJoomla