• slider img 1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu jest jednostką organizacyjna gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych...

Przejdź do strony →

Dzienny Dom Pomocy

Osobom przebywającym w placówce udzielana jest pomoc w podstawowych czynnościach życiowych. Realizowane są działania wspomagające takie jak organizacja wolnego czasu, imprez okolicznościowych, świąt, balów. Prowadzone są ćwiczenia ogólnej...

Przejdź do strony →

Pracownia Orange

 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Fundacją Centrum Aktywnego Wsparcia zapraszają do  skorzystania z oferty Pracowni Orange, która mieści się na ulicy Piastowskiej 29a w Brzegu. Pracownia Orange to multimedialna świetlica wyposażona w ...

Przejdź do strony →

„Prawdziwa MIŁOŚĆ nie powinna boleć. Nie tłumacz osoby, która krzywdzi – przemocy nic nie usprawiedliwia”.

Kampania profilaktyczna Brzeg

Punkt Pomocy Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminie Brzeg rozpoczął kampanię profilaktyczną przeciw przemocy w rodzinie.

W przestrzeni publicznej pojawiły się wymowne bilbordy z hasłem kampanii;

„Prawdziwa MIŁOŚĆ nie powinna boleć. Nie tłumacz osoby, która krzywdzi – przemocy nic nie usprawiedliwia”.

Prowokacyjnie na ludzkiej skórze słowo MIŁOŚĆ ułożone zostało z różnych obrażeń ciała tj. siniaki, zadrapania, rozcięcia itp. Są to elementy, które na pierwszy rzut oka nie kojarzą się nikomu z miłością. Może to budzić kontrowersje, obrzydzenie, odrazę.

Przecież miłość to coś pięknego. Uczucie, które uskrzydla, daje siłę do działania - ale czy na pewno???

Prawdziwa miłość tak. Toksyczna nie.

Często pod pozorem miłości i troski o drugą osobę krzywdzimy ją. Kontrolujemy, poniżamy, obrażamy, krytykujemy, zaniedbujemy, uderzamy.

Miłość i szacunek wyklucza przemoc. Jeśli się kogoś prawdziwie kocha to się go nie krzywdzi! Żadne zachowanie ofiary nie usprawiedliwia przemocy! To sprawca jest zawsze winien - nie ofiara.

Odpowiedzialność za czyny spoczywa na osobie stosującej przemoc, która mylnie uważa, iż ma prawo kontroli i władzy nad innymi. Przerzucanie odpowiedzialności i winy na ofiarę to typowe zachowanie usprawiedliwiające.

Przemocy nic nie usprawiedliwia i nic jej nie tłumaczy. Przemoc jest naruszeniem praw człowieka. Jest przestępstwem zgodnie z art. 207 kodeksu karnego !!!

Poniżanie i obelgi bolą tak samo jak bicie. Nie trzeba mieć siniaków i złamanych kości by doświadczać przemocy. Przemoc domowa zdarza się we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od poziomu wykształcenia i sytuacji ekonomicznej. Są różne jej rodzaje; fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, seksualna oraz zaniedbanie.

Dzieci wychowywane w środowisku pełnym napięć, konfliktów czy agresji często odtwarzają te same zachowania w dorosłym życiu. Zamykają się w sobie, popadają w depresję i przyjmują rolę ofiary. Czy tego dla nich chcesz?

Dzieci odniosą o wiele większy pożytek z Twojej siły życiowej i umiejętności podejmowania koniecznych, choć trudnych decyzji, niż z faktu przebywania w domu, gdzie sprawca poniża Cię i bije na ich oczach. W domu, w którym często one same również stają się ofiarami przemocy.

Jeśli widzisz sytuację, w której dochodzi do przemocy lub podejrzewasz, że w jakiejś rodzinie może do niej dochodzić ZAREAGUJ!!!

 

Na terenie miasta Brzeg działają instytucje, w których można zgłosić przemoc w rodzinie;

1.   Komenda Powiatowa Policji w Brzegu

ul. Robotnicza 10

 

2.   Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta w Brzegu

- jeżeli w rodzinie przemoc jest wynikiem nadużywania alkoholu

ul. Robotnicza 12

 

3.   Placówki oświatowe na terenie miasta Brzeg

(żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe- jeżeli w rodzinie są dzieci uczęszczające do tych placówek)

 

4.   Placówki ochrony zdrowia na terenie miasta Brzeg

( przechodnie POZ – lekarz rodziny, pielęgniarka środowiskowa, Brzeskie Centrum Medyczne. To tam osoba, która doznała uszkodzeń ciała może otrzymać bezpłatne zaświadczenie lekarskie o poniesionych obrażeniach)

 

5.   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu

ul. B. Chrobrego 32a

 

6.   Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu

ul. Piastowska 29a

 

7.   Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Brzeg

ul. Piastowska 29a

 

Kampania finansowana ze środków Gminy Brzeg w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Uzależnia mnie tylko sport-dzisiejszy ból będzie twoją jutrzejszą siłą

Punkt Pomocy Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu dzięki finansowaniu ze środków Gminy Brzeg w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii rozpoczyna kampanię profilaktyczną promującą miasto Brzeg  poprzez sport, jako formę  spędzania czasu wolnego od uzależnień.

Do udziału w kampanii zaproszono dwóch brzeskich sportowców, którzy odnoszą sukcesy sportowe na arenie międzynarodowej.

Natalię Bajor – tenisistkę stołową i Wojciecha Pszczolarskiego – kolarza torowego. Brzescy sportowcy są reprezentantami Kadry Polski – w Tokio 2020.

Celem kampanii profilaktycznej, której hasłem przewodnim jest „Uzależnia mnie tylko sport-dzisiejszy ból będzie twoją jutrzejszą siłą” jest przekazanie odbiorcom, iż ważny jest sport jako zdrowy tryb  życia  wolny od używek.

Codzienna i ciężka praca na treningach w odniesieniu do sportowców będąca „dzisiejszym bólem” – owocuje wysokim poziomem formy, czyli „jutrzejszą siłą”.

W odniesieniu do zwykłego człowieka, który walczy codziennie ze swoją słabością, jaką jest uzależnienie - moment podjęcia decyzji o zaprzestaniu stosowania środków „dziś” jest bolesny, ale „jutro” będzie już o jeden dzień bliżej osiągnięcia celu, jakim jest życie bez nałogów. Jutro będzie się już o jeden dzień silniejszym.

W przygotowane kampanii zaangażowanych było wiele osób. Szczególe podziękowania dla Burmistrza  Brzegu Jerzego Wrębiaka i  Zastępcy Burmistrza Tomasza Witkowskiego, Urzędu Miasta Brzeg w tym Biura Spraw Społecznych i Zdrowia oraz Biura Promocji, Brzeskiego Centrum Kultury, Meson Digital, Punktowi Pomocy Kryzysowej.

Specjalne podziękowania dla Natalii Bajor i Wojciecha Pszczolarskiego, którzy swoją postawą chcą dawać przykład innym.

Szkoła dla rodziców i wychowawców

Rozpoczynamy nabór na kolejną edycję

Szkoły dla rodziców i wychowawców

organizowaną na terenie Punktu Pomocy Kryzysowej w Brzegu.

 

Liczba miejsc ograniczona !!!

 

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest programem profilaktyki uniwersalnej ukierunkowany na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli. Adresowany do dorosłych.

TEMATYKA ZAJĘĆ 

Część I – Budowanie relacji dorosły – dziecko, a w tym:

ü  wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
ü  rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
ü  aktywne, wspierające słuchanie,
ü  motywowanie dziecka do współdziałania,
ü  modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
ü  uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
ü  wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
ü  budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
ü  konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Część II – Wspieranie procesu budowania wzajemnych (opartych na więzi i szacunku) relacji między dziećmi:

ü  rywalizacja i zazdrość między dziećmi,
ü  kłótnie, bójki dzieci i różne inne trudności,
ü  problem sprawiedliwości, ulubieńców i egoizmu,
ü  wpływ ról na relacje między dziećmi.

Informacja

W DNIU 4 CZERWCA 2021 r. (PIĄTEK)
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEGU, W TYM DZIENNY DOM POMOCY I PUNKT POMOCY KRYZYSOWEJ*
 BĘDĄ NIECZYNNE

*specjaliści Punktu Pomocy Kryzysowej dyżurować będą zgodnie z grafikiem przyjęć

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 6/2021 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu w zamian za dni świąteczne 01 maja 2021 r. i 25 grudnia 2021 r. przypadające w soboty.

Specjaliści

Tak prezentuje się cały zespół specjalistów
Punktu Pomocy Kryzysowej w Brzegu,
który zaprasza - do skorzystania z szerokiego wachlarza oferowanych
usług specjalistycznych 

Od lewej; Bożena Łucyszyn, Michał Kwiatkowski, Marianna Rosińska, Przemysław Sandurski, Jolanta Gajek, Tomasz Jarczok, ks. Marcin Marsollek, Elżbieta Fąferko, Karolina Mofina, Urszula Feilert, Sebastian Pluta, Karolina Czajkowska, Anna Kotara, Justyna Sierakowska, Marta Habrych, Anna Nowacka.

O Nas

Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu zajmuje się bezpłatnym poradnictwem w zakresie:

  • psychologicznym
  • terapeutycznym
  • socjalno-prawnym
  • pedagogicznym
  • uzależnień

Skontaktuj się z nami

Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu

49-300 Brzeg, ul. Piastowska 29a
NIP: 747-10-38-856
REGON: 004501727

tel. 77 416 05 06
tel. 77 400 80 14

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy PPK w Brzegu:

Poniedziałek- Piątek: 8:00- 16:00

Joomla Templates by MightyJoomla