Pomoc

Powstaje coraz więcej organizacji pomagających ofiarom przemocy w rodzinie, zarówno tych o zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim.

 

Informacji o działalności lokalnych organizacji pozarządowych, w których można uzyskać pomoc można szukać w swojej gminie, w przychodni, poradni, szkole, komisariacie policji.

 

Organizacje pozarządowe prowadzą:

 • Punkty informacyjno-konsultacyjne
 • Telefony zaufania
 • Ośrodki pomocy
 • Schroniska
 • Hotele dla ofiar przemocy
 • Świetlice dla dzieci

 

W ramach swojej działalności oferują one pomoc m.in.:

 • pomoc psychologiczną, pedagogiczną, terapeutyczną,
 • pomoc prawną, związaną m.in. z pisaniem pozwów, wniosków itp.,
 • pomoc socjalną,
 • grupy wsparcia,
 • grupy samopomocowe,
 • pomoc socjoterapeutyczną dla dzieci,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych.

 

 

Podczas kłótni, awantury, agresywnych zachowań oprawcy – krzycz! Wołaj o pomoc! Uciekaj w miejsce gdzie będziesz mogła/mógł być bezpieczny. Jeśli to tylko możliwe, zawiadom policję o wydarzeniu (tel. 112 lub 997 – bezpłatne połączenie).

 

Policja ustawowo zobowiązana jest

do podjęcia odpowiednich kroków,

abyś mogła/mógł czuć się bezpiecznie

w swoim miejscu zamieszkania.

 

W TRAKCIE INTERWENCJI POLICJI MASZ PRAWO DO:

 • Otrzymania od policjantów zapewnienia doraźnego bezpieczeństwa. Sprawca powinien być zatrzymany, gdy stwarza zagrożenie dla Ciebie i szerszego otoczenia,
 • Wykorzystania dokumentacji interwencji policyjnej jako dowodu w sprawie karnej przeciwko sprawcy przemocy,
 • Uzyskania informacji, kto przyjechał na zgłoszone przez Ciebie wezwanie (numery identyfikacyjne policjantów, a także nazwę i siedzibę ich jednostki),
 • Zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków w sprawie sądowej.

 

 

Jeżeli jesteś osobą potrzebującą pomocy materialnej, powinnaś/powinieneś udać się do Ośrodka Pomocy Społecznej. Głównym celem działania pomocy społecznej jest umożliwienie osobom jak i ich rodzinom przezwyciężenia ciężkich sytuacji życiowych. Pomoc społeczna jest udzielana między innymi w przypadku przemocy w rodzinie. Często to właśnie przemoc domowa jest przyczyną dysfunkcji rodziny. Pomocy społecznej udziela się także w przypadku: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, alkoholizmu, narkomanii, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Taką bezpośrednią pomocą rodzinom i osobom potrzebującym zajmują się pracownicy socjalni działający zgodnie z ustaloną rejonizacją. Aby skorzystać z pomocy ośrodka, skontaktuj się osobiście lub telefonicznie z pracownikiem socjalnym.

 

W ramach swoich kompetencji i zadań pomoc społeczna:

 • Przeprowadza wywiad środowiskowy umożliwiający pracownikowi socjalnemu diagnozę sytuacji rodziny lub osoby,
 • Przygotowuje wszechstronny plan pomocy jak i następnie monitoruje efekty podjętych działań,
 • Pomaga w załatwieniu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych,
 • Powinna udzielić Ci informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy,
 • W uzasadnionych przypadkach udzielić pomocy finansowej w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych, pomocy rzeczowej (przekazanie odzieży, żywności) lub udzielenia zasiłku/pożyczki na ekonomiczne usamodzielnienie się,
 • W razie potrzeby bądź na życzenie zainteresowanych zwrócić się do policji o podjecie działań prewencyjnych wobec sprawcy, zgodnie z kompetencjami policji,
 • Współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami.

Punkty informacyjno-konsultacyjne

 • Telefony zaufania
 • Ośrodki pomocy
 • Schroniska
 • Hotele dla ofiar przemocy
 • Świetlice dla dzieci

 

W ramach swojej działalności oferują one pomoc m.in.:

 • pomoc psychologiczną, pedagogiczną, terapeutyczną,
 • pomoc prawną, związaną m.in. z pisaniem pozwów, wniosków itp.,
 • pomoc socjalną,
 • grupy wsparcia,
 • grupy samopomocowe,
 • pomoc socjoterapeutyczną dla dzieci,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych.

 

 

Niezwłocznie zawiadom o popełnieniu przestępstwa prokuraturę lub policję. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że popełniono przestępstwo, prokuratura wraz z policja ma obowiązek:

 • do wszczęcia postępowania przygotowawczego w celu sprawdzenia, czy faktycznie popełniono przestępstwo,
 • wyjaśnienia okoliczności danego zajścia, czynu,
 • zebrania oraz odpowiedniego zabezpieczenia dowodów,
 • ujęcia sprawcy,
 • w uzasadnionym przypadku zastosowania środka zapobiegawczego wobec sprawcy przemocy pod postacią dozoru policyjnego lub nawet tymczasowego aresztowania.

 

Przy założeniu sprawy karnej bardzo istotne są następujące dowody:

 • zaświadczenie lekarskie z dokonanej obdukcji oraz wizyty u lekarza w rejonowej przychodni zdrowia,
 • świadkowie, którzy mogą zeznawać w sprawie (mogą być to osoby obce – sąsiedzi, jak i członkowie rodziny),
 • dokumenty potwierdzające obecność interwencji policji,
 • sprawozdanie z kasety z nagraniem awantury domowej (polega to na dokładnym przepisaniu wszystkiego, co znajduje się na takiej kasecie, bez własnych komentarzy).

O Nas

Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu zajmuje się bezpłatnym poradnictwem w zakresie:

 • psychologicznym
 • terapeutycznym
 • socjalno-prawnym
 • pedagogicznym
 • uzależnień

Skontaktuj się z nami

Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu

49-300 Brzeg, ul. Piastowska 29a
NIP: 747-10-38-856
REGON: 004501727

tel. 77 416 05 06
tel. 77 400 80 14

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy PPK w Brzegu:

Poniedziałek- Środa: 7:15- 15:15
Czwartek: 9:00- 16:30
Piątek: 7:15- 15:15

Joomla Templates by MightyJoomla