• slider img 1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu jest jednostką organizacyjna gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych...

Przejdź do strony →

Dzienny Dom Pomocy

Osobom przebywającym w placówce udzielana jest pomoc w podstawowych czynnościach życiowych. Realizowane są działania wspomagające takie jak organizacja wolnego czasu, imprez okolicznościowych, świąt, balów. Prowadzone są ćwiczenia ogólnej...

Przejdź do strony →

Pracownia Orange

 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Fundacją Centrum Aktywnego Wsparcia zapraszają do  skorzystania z oferty Pracowni Orange, która mieści się na ulicy Piastowskiej 29a w Brzegu. Pracownia Orange to multimedialna świetlica wyposażona w ...

Przejdź do strony →

Kierownik PPK Brzeg

Bożena

Łucyszyn

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Terapeuta, Specjalista ds. Pomocy Ofiarom Przemocy

Michał

Kwiatkowski

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

OFERTA DZIAŁALNOŚCI

Punktu Pomocy Kryzysowej ul. Piastowska 29a w Brzegu

2020 rok

Punkt Pomocy Kryzysowej będący w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu to miejsce, w którym mieszkańcy Brzegu oraz Gminy Olszanka (zgodnie z zawartym dotychczas porozumieniem międzygminnym) mogą skorzystać z różnych form wsparcia kryzysowego.

Kadrę w roku 2020 tworzą specjaliści pracujący w różnych dziedzinach. Placówka dysponuje specjalistyczną pomocą prawną, psychologiczną, terapeutyczną grupami wsparcia i edukacyjno-korekcyjną dla osób uwikłanych w przemoc domową oraz Szkołą dla rodziców i wychowawców.

 

PSYCHOLODZY;

 

Świadczą pomoc osobom indywidualnym, rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej, rodzinnej, trudnych przeżyć osobistych, przemocy itp. W ramach spotkań prowadzone są  spotkania indywidualne, par lub rodzinne. W/w usługi świadczą:

 

Karolin Mofina - wykształcenie wyższe – Psycholog. Ukończone studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego. Szkolenie z zakresy EEG-Biofeedback II stopnia. Posiada certyfikat szkolnego mentora cyber- bezpieczeństwa. Ukończyła liczne szkolenia tematyczne z zakresu psychologiczno-pedagogicznego. Posiadająca doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi w tym rodzin.

 

Sebastian Pluta - wykształcenie wyższe – psycholog. Ukończone szkolenia w zakresie: Studium Pomocy Psychologicznej dla Par: I-go i II-go stopnia, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy oraz interwencji kryzysowej, zaburzeń nerwicowych, procedur pomocy dziecku krzywdzonemu, . Trener i praktyk treningu zastępowania agresji (ART).

 

Elżbieta Fąferko – wykształcenie wyższe  z zakresu psychologii. Ponad 14-sto letnie doświadczenie w pracy z psychologii klinicznej na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Brzeskiego Centrum Medycznego jak i wieloletnie doświadczenie  w pracy z dziećmi. Doświadczenie w terapii grupowej i indywidualnej z osobami dorosłymi i młodzieżą w zakresie rozwiązywania problemów emocjonalnych oraz wszelkiego rodzaju zaburzeń i chorób psychicznych. Doświadczenie w opiniowaniu z zakresu psychologii sądowej małoletnich na zlecenie Sądu Rejonowego w Brzegu w związku z toczącymi się sprawami prawa rodzinnego.

 

SPECJALISTA TERAPII UZALEŻNIEŃ;

 

Pan Tomasz Jarczok  zajmuje się pracą z osobami, które borykają się z problemem uzależnień. Klientami w/w są  młodzież i osoby dorosłe. Posiada wykształcenie wyższe – pedagog. Szkolenie z zakresu programu wczesnej interwencji: Fred Goes Net, szkolenie kompetencyjne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, akademia młodzieżowych inicjatyw profilaktycznych, dialog motywujący z osobami uzależnionymi i zagrożonymi uzależnieniem. Kwalifikacje w zakresie samodzielnego prowadzenia warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy.

 

WSPARCIE TERAPEUTYCZNE ORAZ
ZAKRESIE PRZEMOCY DOMOWEJ

 

Pan Michał Kwiatkowski – wykształcenie wyższe – pedagog, terapeuta pedagogiczny. Ukończone studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej, gerontologii społecznej, zarządzenia w pomocy społecznej. Specjalista I i II stopnia przeciwdziałania przemocy domowej Instytutu Psychologii Zdrowia. Zastępca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Brzegu. Mediator rodzinny wraz ze specjalizacją mediacji rodzinnych. Ukończone szkolenia specjalistyczne z zakresu interwencji kryzysowej. Student 5 roku psychologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Specjalizuje się także w poradnictwie środowiskowym. Pełni funkcję kuratora społecznego, terapeuty Domu Dziecka w Skorogoszczy. Jest członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Lubsza. Prowadzi organizację pozarządową specjalizują się w pracy z dziećmi i młodzieżą, poradnictwem mobilnym oraz wdrażaniem projektów społecznych w środowisku lokalnym. 

W PPK udziela poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, zajmuje się min. młodzieżą, sprawiającą problemy opiekuńczo - wychowawcze, mającą problemy z nauką, nie realizującą obowiązku szkolnego, mającą nadzór kuratora, skonfliktowaną z prawem, często sięgającą po używki typu: narkotyki, alkohol, tytoń, dopalacze, leki. Udziela wsparcia z zakresu problemów rodzinnych oraz dla osób doświadczających oraz stosujących przemoc domową.

 

PORADNICTWO PRAWNE

 

Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu zapewnia również swoim klientom możliwość skorzystania ze specjalistycznej pomocy prawnej świadczonej przez Kancelarię Prawną Pana Przemysława Sandurskiego oraz Pani Adwokat Marianny Rosińskiej.

Świadczone jest poradnictwo prawne w zakresie prawa karnego, cywilnego, rodzinnego jak i dla osób doświadczających przemocy. Klienci mogą liczyć na pomoc w opracowywaniu pism urzędowych, pozwów, zażaleń, skarg do różnych instytucji.

Pan Przemysław Sandurski - wykształcenie wyższe – radca prawny prowadzący własną kancelarię prawną. Posiadane wieloletnie doświadczenie w udzielaniu  kompleksowej pomocy z zakresu prawa-cywilnego, karnego, rodzinnego oraz prawa pracy.

Pani Marianna Rosińska - wykształcenie wyższe – adwokat. Prowadząca własną kancelarie adwokacką. Kompleksowe wsparcie osób w zakresie prawa cywilnego, karnego, rodzinnego oraz prawa pracy. 

            Dodatkowym wsparciem w zakresie udzielania pomocy w zakresie socjalno-prawnym  prawnych jest Pani Jolanta Gajek. Posiadająca wykształcenie wyższe – pedagogiczne. Ukończone szkolenia z zakresu interwencji kryzysowych oraz w zakresie pomocowym. Ukończony program rozwoju osobistego oraz pracy z klientami wymagającymi szczególnej atencji. Posiada długoletnie doświadczenie w zakresie udzielania poradnictwa rodzinnego. Wieloletni pracownik Sądu Rodzinnego w Brzegu. Członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jej doświadczenie oraz znajomość problemu pozwalała klientom uzyskać niezbędne informacje na temat aktualnie obowiązujących druków, opłat, zaświadczeń obowiązujących w Sądzie Rejonowym w Brzegu.

 

GRUPA WSPARCIA
DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ;

 

Prowadzona przez wykwalifikowane i kompetentne osoby do pracy z osobami uwikłanymi w przemoc domową. Ma charakter otwarty a spotkania odbywać się będą cyklicznie jeden raz  tygodniu. Grupę prowadzić będą;

Justyna Sierakowska; Czynny psycholog prowadzący min terapie indywidualne oraz zajęcia grupowe. Od 2018 roku zajmująca się interwencją kryzysową, Członek grup roboczych, posiada kwalifikacje do pracy z osobami uzależnionymi oraz współuzależnionymi.

Anna Kotara; certyfikowany specjalista I i II stopnia  z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, doświadczenie w pracy w Zespole Interdyscyplinarnym oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej jak i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz z osobami stosującymi przemoc w rodzinie – w tym w Areszcie Śledczym, ukończone szkolenie z zakresu mediacji rodzinnych, ukończone studium z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień społecznościach lokalnych.

 

GRUPA KOREKCYJNO-EDUKACYJNA

DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY DOMOWEJ

 

Prowadzona, przez w/w Sebastiana Plutę posiadającego wieloletnie doświadczenie w pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie oraz  Karolinę Czajkowską  - od 2015 roku posiada doświadczenie w byciu trenerem programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemocy, Członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Brzegu, ukończone szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej w tym Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie I i II stopnia, którego efektem było uzyskanie kwalifikacji specjalisty.

 

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

 

Jej głównym celem jest  wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.         

To to cykl 10 spotkań odbywających się cyklicznie raz w tygodniu. Każde spotkanie to 4 godziny dydaktyczne. Osobami  prowadzącymi są;

Anna Nowacka - specjalista pracy socjalnej, animator kultury, pedagog. Tytuł magistra uzyskała na Uniwersytecie Opolskim. Przez wiele lat kurator społeczny w Sądzie Rejonowym w Brzegu - Wydział Rodzinny i Nieletnich. Wykwalifikowana również w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej. Certyfikowany realizator "Szkoły dla wychowawców i rodziców."

Marta Habrych – pedagog, andragog. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu. Doświadczenia zawodowe pozyskiwała podczas pracy z dziećmi i młodzieżą, jako wychowawca kolonijny i świetlicowy oraz jako edukator z zakresu promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej. W trakcie uzyskiwania kwalifikacji terapeuty rodzinnego w Studium Terapii Rodzin przy Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Certyfikowany realizator "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców". 

 

O Nas

Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu zajmuje się bezpłatnym poradnictwem w zakresie:

  • psychologicznym
  • terapeutycznym
  • socjalno-prawnym
  • pedagogicznym
  • uzależnień

Skontaktuj się z nami

Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu

49-300 Brzeg, ul. Piastowska 29a
NIP: 747-10-38-856
REGON: 004501727

tel. 77 416 05 06
tel. 77 400 80 14

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy PPK w Brzegu:

Poniedziałek- Piątek: 8:00- 16:00

Joomla Templates by MightyJoomla