• slider img 1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu jest jednostką organizacyjna gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych...

Przejdź do strony →

Dzienny Dom Pomocy

Osobom przebywającym w placówce udzielana jest pomoc w podstawowych czynnościach życiowych. Realizowane są działania wspomagające takie jak organizacja wolnego czasu, imprez okolicznościowych, świąt, balów. Prowadzone są ćwiczenia ogólnej...

Przejdź do strony →

Pracownia Orange

 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Fundacją Centrum Aktywnego Wsparcia zapraszają do  skorzystania z oferty Pracowni Orange, która mieści się na ulicy Piastowskiej 29a w Brzegu. Pracownia Orange to multimedialna świetlica wyposażona w ...

Przejdź do strony →

Zespół Interdyscyplinarny

Utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest efektem wejścia w życie nowych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego. Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy.

Definicja pojęcia Zespół Interdyscyplinarny jest bardzo prosta. Otóż jest to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie opiera się właśnie na takich zasadach. Wyznaczone w drodze porozumień zawartych między gminą a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie osoby spotykają się w celu nakreślenia sposobu, w jaki chcą działać i wykorzystywać swoje kompetencje, możliwości i zasoby w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

O świetlicy

Świetlica opiekuńczo- wychowawcza z elementami socjoterapii

"Zwariowane Aniołki"

Od wielu lat świetlica jest miejscem gdzie dzieci bezpiecznie spędzają swój wolny czas. Zamieszkują one najczęściej w rodzinach znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Nasze działania przyczyniają się do zmiany funkcjonowania naszych podopiecznych, mają pozytywną wartość. Poprzez organizację wolnego czasu, edukację, zajęcia z zakresu pedagogiki społecznej, wycieczki, wyjścia na pizzę itp., nasi podopieczni otrzymują ciekawą propozycję dodatkowej aktywności poza lekcyjnej, która nie tylko bawi ale rozwija i uczy.

 

Jak wygląda rekrutacja?

Dzieci w wieku od 9-13 lat do świetlicy przyjmowane będą na podstawie skierowania, zgody rodzica bądź opiekuna prawnego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej posiada już bazę osób uczestniczących w zajęciach w minionych latach. Rekrutacja w miarę potrzeb zostanie także przeprowadzona przez współpracę z pracownikami socjalnemu mops, kuratorami, nauczycielami / pedagogami szkolnymi i wszystkimi podmiotami działającymi na rzecz dzieci.

 

Co robimy?

Na świetlicy realizowane są różnorodne warsztaty, rozmowy terapeutycznych, szeroko rozumiane wsparcie pedagogiczne. W każdym dniu dzieci otrzymują podwieczorek, Utrzymywany jest stały kontakt z rodzicami bądź opiekunami prawnymi dzieci. Dzięki współpracy z Punktem Pomocy Kryzysowej w Brzegu , istnieje możliwości konsultacji specjalistycznych dla rodziny. Świetlica to także odrabianie lekcji, przygotowywanie się do ważnych sprawdzianów oraz odpowiedzi ustnych. Dzięki sprzętowi multimedialnemu, świetlica posiada możliwości prowadzenia zajęć informatycznych, które cieszą się popularnością wśród dzieci. Sala w której odbywają się zajęcia jest przygotowanym miejscem do realizacji zajęć plastycznych, muzycznych oraz różnego rodzaju zabaw świetlicowych. Dzieci uczestniczą w wielu przedsięwzięciach, takich jak realizacja świąt okolicznościowych, wyjścia terenowe. Jest to dla nich szansa na satysfakcjonujące spędzenie wolnego czasu oraz nauki wielu przydatnych umiejętności. Poprzez wyjścia terenowe rozumiemy min. wycieczki krajoznawcze, wyjścia na pizzę, wolontariat w schronisku dla bezdomnych zwierząt, gry i zabawy w parku. Dzieci stają się aktywnymi uczestnikami zajęć prowadzonych na świetlicy i poza nią. Mają możliwość projektowania i wpływania na ich przebieg. Istotna dla nas kwestią jest poszerzenie horyzontów naszym podopiecznym. Uczestnictwo w różnych atrakcjach jest wyrównywaniem szans i umożliwieniem dzieciom na korzystanie z tych ofert na które ich rodzice bądź opiekunowie nie mają środków finansowanych. W roku 2015 planuje się organizację wielu atrakcyjnych zajęć poza murami placówki , również w celu rozwijania tężyzny fizycznej dzieci.

Kadra

Kierownik PPK Brzeg

Bożena

Łucyszyn

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 Specjaliści

Wsparcie pedagogiczne dla dzieci i rodzin z problemami wychowawczymi

Beata Cieślik

Anna Malawska

 

Poradnictwo i terapia psychologiczna

Karolina Mofina

Urszula Feilert

Sebastian Pluta

 

Pomoc terapeutyczna w zakresie uzależnień

Tomasz Jarczok

Paweł Andrzejuk

 

Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych

Danuta Czuchrowska

Ewa Plebanek

 

Doradztwo socjalno- prawne

Marianna Rosińska

Jolanta Gajek

Przemysław Sandurski

  

Terapia dzieci i młodzieży

Wsparcie dla osób doświadczających przemocy

Poradnictwo psychologiczno- pedagogiczne

Michał Kwiatkowski

 

Kadra-New

Kierownik PPK Brzeg

Bożena

Łucyszyn

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Specjaliści


Wsparcie pedagogiczne dla dzieci i rodzin z problemami wychowawczymi
 

 

Beata Cieślik

Wykształcenie wyższe-Pedagog. Szkolenia w zakresie interwencji kryzysowej. Uczestnik programu terapeutyczno-rozwojowego oraz programie rozwoju osobistego. Certyfikowany coach LCC. Ukończyła liczne szkolenia tematyczne w zakresie pomocowym.

 

Anna Malawska

Wykształcenie wyższe – Pedagog . Posiada długoletnie doświadczenie zawodowe . Ukończyła liczne szkolenia tematyczne w zakresie problemów wychowawczych , profilaktyki oraz zapobiegania agresji jak i interwencji kryzysowej.


Poradnictwo i terapia psychologiczna 

 

Karolina Mofina

Wykształcenie wyższe – Psycholog. Ukończona studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego. Szkolenie z zakresy EEG-Biofeedback II stopnia. Posiada certyfikat szkolnego mentora cyber- bezpieczeństwa. Ukończyła liczne szkolenia tematyczne z zakresu psychologiczno-pedagogicznego.

 

Urszula Feilert

Wykształcenie wyższe na kierunku Pedagogika i Psychologia. Ukończone liczne szkolenia tematyczne w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą. Drugi stopień w zakresie Biofeedback. Ukończone szkolenie w zakresie podnoszenia kompetencji wychowawczych rodziców.

 

Sebastian Pluta

Wykształcenie wyższe – Psycholog. Ukończone szkolenia w zakresie: Studium Pomocy Psychologicznej dla Par: I-go i II-go stopnia, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy oraz interwencji kryzysowej, zaburzeń nerwicowych, procedur pomocy dziecku krzywdzonemu, . Trener i praktyk treningu zastępowania agresji (ART).

 

Pomoc terapeutyczna w zakresie uzależnień

 

Tomasz Jarczok

Wykształcenie wyższe – pedagog. Specjalista terapii uzależnień. Szkolenie z zakresu programu wczesnej interwencji: Fred Goes Net, szkolenie kompetencyjne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, akademia młodzieżowych inicjatyw profilaktycznych, dialog motywujący z osobami uzależnionymi i zagrożonymi uzależnieniem. Kwalifikacje w zakresie samodzielnego prowadzenia warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy.

 

Paweł Andrzejuk

Wykształcenie wyższe – Pedagog. Instruktor terapii uzależnień w procesie certyfikacji. Ukończone szkolenia rekomendowane przez KBPN min. program wzmacniania rodzin w zakresie edukacyjno –korekcyjnym związanych z problemami wychowawczymi, komunikacji interdyscyplinarnej, ryzykownych zachowań oraz trudności w relacji z dzieckiem, szkolenie z zakresu uzależnień behawioralnych, ukończone szkolenie dla realizatorów programu terapii osób uzależnionych od kannabinoidów - candis, uczestnik warsztatów z zakresu dialogu motywującego.

 

Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych

 

Danuta Czuchrowska

Wykształcenie średnie. Szkolenia w zakresie interwencji kryzysowej. Ukończony program rozwoju osobistego. Ukończone szkolenie w zakresie praktycznych umiejętności pomocy psychologicznej. Wieloletnie doświadczenia w zakresie prowadzenia grupy samopomocowej dla kobiet doświadczających problemów z zakresu współuzależnienie i przemocy.

 

Ewa Plebanek

Wykształcenie wyższe. Szkolenia w zakresie interwencji kryzysowej. Ukończony program rozwoju osobistego. Ukończone szkolenie w zakresie praktycznych umiejętności pomocy psychologicznej. Wieloletnie doświadczenia w zakresie prowadzenia grupy samopomocowej dla kobiet doświadczających problemów z zakresu współuzależnienia i przemocy.

 

Doradztwo socjalno- prawne  

 

Marianna Rosińska

Wykształcenie wyższe – Adwokat. Prowadząca własną kancelarie adwokacką. Kompleksowe wsparcie osób w zakresie prawa cywilnego, karnego, rodzinnego oraz prawa pracy. 

 

Przemysław Sandurski

Wykształcenie wyższe – Radca prawny prowadzący własną kancelarię prawną. Posiadane doświadczenie oraz wiedza obejmuje kompleksową pomoc z zakresu prawa-cywilnego, karnego, rodzinnego oraz prawa pracy.

 

Jolanta Gajek

Wykształcenie wyższe – Pedagog Ukończone szkolenia z zakresu interwencji kryzysowych oraz w zakresie pomocowym. Ukończony program rozwoju osobistego oraz pracy z klientami wymagającymi szczególnej atencji. Posiada długoletnie doświadczenie w zakresie udzielania poradnictwa rodzinnego. Wieloletni pracownik Sądu Rodzinnego w Brzegu. Członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Terapia dzieci i młodzieży

Wsparcie osób doświadczających przemocy

Poradnictwo pschologiczno- pedagogiczne

 

Michał Kwiatkowski

Wykształcenie wyższe – Pedagog. Ukończone studia podyplomowe w zakresie prowadzenie terapii i diagnozy pedagogicznej. Ukończone studia podyplomowe na kierunku gerontologii społecznej. Ukończone studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania w pomocy społecznej. Absolwent V roku psychologii. Mediator rodzinny ze specjalizacją w zakresie mediacji rodzinnych. Ukończone studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz liczne szkolenie w zakresie tematycznym. Ukończone szkolenia w zakresie interwencji kryzysowej, pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą oraz w zakresie problematyki uzależnień.

   

Kontakt

Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu
49-300 Brzeg, ul. Piastowska 29a

tel. 77 416 05 06
tel. 77 400 80 14

NIP: 747-10-38-856

REGON: 004501727

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy PPK w Brzegu:

Poniedziałek- Piątek: 8:00- 16:00

 

O Nas

Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu zajmuje się bezpłatnym poradnictwem w zakresie:

  • psychologicznym
  • terapeutycznym
  • socjalno-prawnym
  • pedagogicznym
  • uzależnień

Skontaktuj się z nami

Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu

49-300 Brzeg, ul. Piastowska 29a
NIP: 747-10-38-856
REGON: 004501727

tel. 77 416 05 06
tel. 77 400 80 14

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy PPK w Brzegu:

Poniedziałek- Piątek: 8:00- 16:00

Joomla Templates by MightyJoomla