• slider img 1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu jest jednostką organizacyjna gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych...

Przejdź do strony →

Dzienny Dom Pomocy

Osobom przebywającym w placówce udzielana jest pomoc w podstawowych czynnościach życiowych. Realizowane są działania wspomagające takie jak organizacja wolnego czasu, imprez okolicznościowych, świąt, balów. Prowadzone są ćwiczenia ogólnej...

Przejdź do strony →

Pracownia Orange

 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Fundacją Centrum Aktywnego Wsparcia zapraszają do  skorzystania z oferty Pracowni Orange, która mieści się na ulicy Piastowskiej 29a w Brzegu. Pracownia Orange to multimedialna świetlica wyposażona w ...

Przejdź do strony →

Program DULUTH

 CZYM JEST PROGRAM DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC?

 „Program Edukacyjno – Korekcyjny dla Sprawców Przemocy Domowej” jest programem psychoedukacyjnym, którego celem jest zmiana zachowań typu przemocowego na rzecz postawy partnerstwa i poszanowania wobec domowników. Program powstał na bazie „Programu z Duluth”, inspiracją do jego opracowania i wdrożenia było seminarium zorganizowane przez Fundację im. St. Batorego oraz Stowarzyszenie „Sedno” w 2001 r., pod tytułem „Pomoc dla sprawców przemocy”, które prowadził Marek Prejzner z Polish-American Association w Chicago.

 Program ma charakter edukacyjno-korekcyjny. W części edukacyjnej skoncentrowany jest na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy, część korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, trening umiejętności społecznych i asertywności oraz naukę konstruktywnego rozwiązywania sporów i korzystania ze wsparcia społecznego.

 

  JAKIE SĄ CELE PROGRAMU?

 Naczelnym celem Programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec kobiet, oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe. Program skoncentrowany jest na rozumieniu przemocy jako zjawiska wyuczonego i kształtowanego społecznie oraz wzmacnianego kulturowo. Pozwala to na przyjęcie założenia, że poddając sprawcę odpowiednim oddziaływaniom można niejako „oduczyć” go przemocy.

 JAK MOŻNA SIĘ ZAPISAĆ/SKIEROWAĆ OSOBĘ DO WZIĘCIA PROGRAMIE?

 Między innymi poprzez kontakt z Punktem Pomocy Kryzysowej (ul. Piastowska 29) działającym przy MOPS w Brzegu lub poprzez kontakt telefoniczny z p. Sebastianem Plutą – 602552533

Spotkanie pedagogów brzeskich szkół w PPK Brzeg

Wszystkim brzeskim pedagogom dobrze znany jest problem przemocy oraz problem, z którym na co dzień musimy mierzyć się w brzeskich placówkach edukacyjnych, czyli sięganie po narkotyki przez dzieci i młodzież. To właśnie z tą problematyką związane było spotkanie w dniu 18 listopada 2014 roku wszystkich pedagogów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Brzeg w Punkcie Pomocy Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu.

 Spotkanie rozpoczął Kierownik PPK Brzeg –  Ryszard Lau, który przedstawił pedagogom informacje o działalności Punktu Pomocy Kryzysowej w formie krótkiego sprawozdania dotyczącego specjalistów przyjmujących w Punkcie ( psychologów, terapeutów, pedagogów, radcy prawnego i prawnika ) , działań
Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych, które to zajmują się problematyką przemocy w rodzinie, a problem przemocy jest duży przez co w 2014 roku zespoły zajmujące się przemocą w rodzinie musiały się spotkać ok. 180 razy. Kierownik omówił również działalność świetlicy opiekuńczo- wychowawczej z elementami socjoterapii oraz Klubu Młodzieżowego, w których realizują swoje zainteresowania  dzieci ze szkół
podstawowych i młodzież brzeskich gimnazjów.

 Ważnym punktem wspólnego spotkania było poruszenie problematyki narkotyków w brzeskich szkołach. Na spotkaniu obecny był terapeuta uzależnień – Pan Paweł Andrzejuk, który dzięki pozyskanym środkom finansowym Burmistrza Brzegu pomoże nam wszystkim w tej problematyce, poprzez spotkania indywidualne / terapie z wybranymi uczniami brzeskich szkół oraz przez zajęcia warsztatowe, które stopniowo zostaną przeprowadzone we wszystkich brzeskich placówkach edukacyjnych. Na spotkaniu zostały ustalone konkretne terminy zajęć profilaktycznych, które zostaną przeprowadzone na przełomie miesiąca listopada i grudnia 2014 roku.

 Był to drugie spotkanie pedagogów szkolnych w 2014 roku w Punkcie Pomocy Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Takie konferencje są bardzo ważne, ponieważ pozwalają znaleźć wspólny „złoty środek”, który miejmy nadzieję wzmocni w odpowiednim /pozytywnym myśleniu brzeską młodzież, a ta wybierze dobry / odpowiedni kierunek swojej przyszłości. Natomiast obecność pedagogów szkolnych na Grupach Roboczych pozwoli bardziej poznać dzieci , młodzież i ich rodziny w celu znalezienia takiego „złotego środka”, który zlikwiduje w przyszłości problem przemocy w rodzinie.

 Kierownik PPK Brzeg

 Ryszard Lau

Spotkanie w PPK

W dniu 2 kwietnia 2014r. w Punkcie Pomocy Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu odbyło się spotkanie z pedagogami szkolnymi w celu ustalenia odpowiedniej ścieżki współpracy PPK ze szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi oraz ponadgimnazjalnymi Gminy Brzeg. Ponieważ pedagodzy szkolni jak również nauczyciele w swoich placówkach borykają się na co dzień z problemami, którymi zajmuje się Punkt Pomocy Kryzysowej, dlatego takie spotkanie w celu ustalenia odpowiednich metod, sposobów współpracy było niezbędne.

W spotkaniu wzięli udział miedzy innymi: Zastępca Burmistrza Miasta Brzegu – Pan Stanisław Kowalczyk, Kierownik Biura Spraw Społecznych i Zdrowia – Pani Iwona Ziobrowska – Kowalik, Przewodnicząca Komisji Zdrowia – Pani Elżbieta Kużdżał, Radna Miasta Brzeg – Pani Monika Jurek, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pan Sebastian Matuszewski, ale przede wszystkim pedagodzy wszystkich szkół Gminy Brzeg. Spotkanie oficjalnie otworzył Pan Stanisław Kowalczyk, który wprowadził wszystkich zaproszonych gości w tematykę i cel jaki chcieliśmy osiągnąć po zakończeniu spotkania. Następnie głos zabrał Kierownik Punktu Pomocy Kryzysowej – Ryszard Lau, który przedstawił pełną ofertę – tematykę, którą zajmuje się PPK , który mieści się przy ul. Piastowskiej 29 w Brzegu. Bardzo ważny – istotny dla wszystkich pedagogów był głos Pana Sebastiana Matuszewskiego – Kierownik MOPS, omówił napisany i złożony do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek dotyczący „Wspierania jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Jeżeli projekt zostanie zatwierdzony i Gmina Brzeg otrzyma dofinansowanie, to będzie realizowany m in. we wszystkich brzeskich szkołach. Częścią projektu ma być program rekomendowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych pod nazwą „Archipelag Skarbów”. Na koniec spotkania odbyła się burzliwa dyskusja dotycząca problemów  z jakimi borykają się brzeskie szkoły i w tym miejscu wszelkie wątpliwości pomagali nam wyjaśniać zaproszeni goście z Urzędu Miasta Brzeg. Problem szkół dotyczył miedzy innymi różnych uzależnień dzieci i młodzieży np. od narkotyków, od komputera, alkoholu czy papierosów, a walka z tymi uzależnieniami często prowadzi do przemocy i tu niezbędni są specjaliści: psycholodzy, psychoterapeuci, pedagodzy i niejednokrotnie prawnik – czyli osoby, które pracują i wspomagają dzieci, młodzież i dorosłych na co dzień w Punkcie Pomocy Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu.

 

Kierownik PPK

Ryszard Lau

O Nas

Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu zajmuje się bezpłatnym poradnictwem w zakresie:

  • psychologicznym
  • terapeutycznym
  • socjalno-prawnym
  • pedagogicznym
  • uzależnień

Skontaktuj się z nami

Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu

49-300 Brzeg, ul. Piastowska 29a
NIP: 747-10-38-856
REGON: 004501727

tel. 77 416 05 06
tel. 77 400 80 14

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy PPK w Brzegu:

Poniedziałek- Środa: 7:15- 15:15
Czwartek: 9:00- 16:30
Piątek: 7:15- 15:15

Joomla Templates by MightyJoomla